Vetranie a rekuperácia inVENter


inVENTer® Nemecký decentrálny vetrací systém so spätným ziskom tepla

Téma vetranie domácností má veľký význam v dnešne dobe,a to z viacerých dôvodov. V posledných rokoch sa značne sprísnili energetické požiadavky na obytné budovy.
Obytné budovy musia teraz takmer spĺňať prísne parametre tkz "nulové domy", čo znamená ročnú spotrebu tepla pre vykurovanie menšiu ako 5 kWh/m2. Tieto parametre ale nemožno dosiahnuť iba stále uzavretejšími konštrukciami budov a dalšími tepelnoizolačnými opatreniami. Výsledkom týchto opatrení je, že nedochádza k takmer žiadnej prirodzenej výmene vzduchu.
Riešením sú  nemecké decentrálne rekuperačné jednotky inVENter s vysokým stupňom zpätného zisku tepla.