Fotovoltika VIESSMANN


V dnešnej dobe sa najrozšírenejšie fotovoltické panely vyrábajú z kremíkového materiálu. Rôznym spracovaním kremíka sa dajú vyrobiť monokryštalické, polykryštalické, ale aj amorfné fotovoltické články.

V súčasnosti najpopulárnejšie panely sú polykryštalické, ktoré sa na rozdiel od monokryštalických vyrábajú z článkov vyrobených z niekoľkých kryštálov kremíka. V porovnaní s monokryštalickými sú lacnejšie a na výrobu jednoduchšie.
Dosahujú však o niečo nižšiu účinnosť, ktorá je maximálne 21 %. V prípade monokryštalických článkov účinnosť dosahuje až 25 %, avšak vysoká efektivita jedného článku nezaručuje efektivitu celého panelu.
Monokryštalické články majú tvar mnohouholníka, takže nepokrývajú plne povrch panelu, čo výrazne znižuje ich výstupný elektrický výkon.
Posledným typom v súčasnosti komerčne vyrábaného fotovoltického článku je článok na báze amorfného kremíka. Ich účinnosť je nižšia než v prípade mono- a polykryštalických panelov.
V závislosti od druhu sa pohybuje v rozmedzí 8 – 14 %. Aj napriek nižšej účinnosti je hlavnou výhodou týchto panelov nižšia hmotnosť a cena. Preto, vzhľadom na ich hmotnosť, je možné tento typ panelov použiť jednoduchším spôsobom, napr. na vonkajších stenách budov.


VIESSMANN  VITOVOLT 300